Voorzorgsmaatregelen voor de opdrachtgever

Poxy grindvloeren, marmer- en industrielookvloeren, giet- en troffelvloeren.

De Poxy vloeren moeten als laatste discipline in de bouwplanning worden opgenomen.

Alleen de inrichting van het pand komt na de Poxy vloeren.

De afwerkvloer dient vlak te zijn afgewerkt, minimaal 28 dagen oud te zijn en voor applicatie droog, schoon en vetvrij te worden opgeleverd. De vloertemperatuur moet minimaal 13°C zijn.

Hiervoor verwijzen wij u naar onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden punt 8.1 en 8.2.

U dient ervoor zorg te dragen dat POXY terstond met haar werkzaamheden op de overeengekomen tijd en plaats kan beginnen.

Bij aanvang van de werkzaamheden dient de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger op het werk aanwezig te zijn.

Water, elektriciteit (220V), voldoende verlichting en verwarming dient u tijdens de werkzaamheden gratis ter beschikking te stellen en te houden.

De omgevingstemperatuur moet in ieder geval 24 uur vóór, tijdens en minimaal 24 uur ná het aanbrengen van de Poxy vloer ten minste 18°C zijn.

Tijdens en ten minste 24 uur na applicatie dienen de ruimten goed geventileerd te worden maar wel glas-, waterdicht en tochtvrij te zijn.

U dient spachtelputz of stucken uiterlijk 1 week voor aanvang van de werkzaamheden aan te brengen in verband met vocht (overmatig) waardoor de Poxy vloer mogelijk een langere droogtijd kan hebben en dof, wit kan uitslaan.

De uitvoering van de werkzaamheden dient ononderbroken plaats te vinden. De kosten van stagnatie op het werk opgetreden door omstandigheden buiten onze schuld dient u te vergoeden.

Als er logo’s, motieven of banen moeten worden aangebracht, dient u, om misverstanden te voorkomen, op de ondervloer aan te geven waar de profielen of mallen moeten worden geplaatst. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zult u aanwezig moeten zijn tijdens het aanbrengen van het ontwerp c.q. de belijning. Tevens is het noodzakelijk dat wij uiterlijk 4 weken voor uitvoering van u een schaaltekening (in geval van motieven etc.) en de vermelding van de definitieve kleurnummers ontvangen.

Muurplinten moeten vooraf zijn geplaatst, m.u.v. Poxy troffel en gietvloeren, om eventuele beschadigingen van wanden en kozijnen te voorkomen en om de handmatig aan te brengen Poxy vloer strak en optisch vlak te appliceren. Alleen de plint van het keukenblok kunt u pas na applicatie plaatsen.

Wij adviseren u de plinten pas na applicatie van de Poxy vloer te schilderen i.v.m. mogelijke verontreiniging door achtergebleven losse grindkorrels en/of harsspetters. In geval het standaard of andersoortige plinten betreft zoals b.v. RVS-plinten, moeten deze voor applicatie afgeplakt zijn.

(Een uitzondering op deze regel is de Poxy giet en troffelvloer; zie de productspecificaties Poxy gietvloeren)

U behoort ervoor te zorgen dat alles wat tijdens de applicatie zou kunnen beschadigen (zoals bijvoorbeeld de trap, de onderzijde van het keukenblok of open haard), afgedekt c.q. afgeplakt is.

Alle deuren in ruimten die voorzien gaan worden van een Poxy vloer, moeten voor applicatie van de vloer verwijderd zijn om vastlopen van de deur in de vloer en eventueel hieruit voortvloeiende beschadiging van de Poxy vloer en deur(en) te voorkomen.

Afkitten: na de applicatie en droogtijd van een industrielook- dan wel troffelvloer toegepast in een badkamer dienen alle aansluitingen op wanden, dorpels en douchebak afgekit te worden

POXY is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, met inbegrip van alle gevolgschade, voortvloeiend uit het niet nakomen van bovengenoemde voorzorgsmaatregelen.

Applicatietechniek van der Wal B.V.

Copyright © Applicatietechniek van der Wal B.V. - 2018 - Alle rechten voorbehouden | Voorwaarden | Privacyverklaring

Sitemap