Betonnen of cementgebonden dekvloeren

Op een betonnen of cementgebonden dekvloer is het aanbrengen van een Poxy grindvloer, industielookvloer, gietvloer en marmervloer voor onze vakmensen geen enkel probleem, op voorwaarde dat de dekvloer voldoet aan de gestelde normen ten aanzien van de kwaliteit (D30). Deze moet ook vlak en zonder spaanslagen zijn. 
Bij recent aangebouwde woningen c.q. nieuw aangebrachte dekvloeren is er een geringe kans op werking van de ondervloer, die scheurvorming kan veroorzaken in uw grindvloer. Om het risico van scheurvorming tot een minimum te beperken adviseren wij een krimpnet, diameter 6-150 mm, in de zand/cement dekvloer aan te laten brengen, daar wij geen garantie op scheurvorming door werking vanuit de ondervloer kunnen verlenen. Dit kunt u vooraf met uw aannemer bespreken.

Bij bestaande oudere deklvoeren in bijv. historische panden of dijkwoningen, waar eveneens een risico op werking van de ondervloer bestaat, bieden wij een oplossing op maat. Onze adviseurs zullen u daar graag over adviseren.

Na ongeveer 28 dagen is de ondervloer voldoende uitgehard en gedroogd om uw Poxy grindvloer, industrielookvloer, gietvloer of marmervloer op aan te brengen. 

Afhankelijk van de ondervloer worden de primerlaag en de Poxy grindvloer, industrielookvloer, gietvloer of marmervloer in een aantal dagen aangebracht, afhankelijk van het vloertype.

Applicatietechniek van der Wal B.V.

Copyright © Applicatietechniek van der Wal B.V. - 2018 - Alle rechten voorbehouden | Voorwaarden | Privacyverklaring

Sitemap